0984.555.433

Chủ Nhật , Tháng Hai 24 2019
Trang chủ | Phòng Ban | Trung tâm Phân tích và Giám định Thực phẩm Quốc gia – Viện Công Nghiệp

Trung tâm Phân tích và Giám định Thực phẩm Quốc gia – Viện Công Nghiệp

Rate this post

Địa chỉ: Tầng 5, nhà D, Viện Công nghiệp thực phẩm – 301 đường  Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung,    quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại:   04.38582752     Fax:  04.38587962
Email:  nacefa@firi.vn

Trung tâm Phân tích và Giám định thực phẩm quốc gia (National Center for Food Analysis and Assessment) là đơn vị nghiên cứu và triển khai khoa học công nghệ về lĩnh vực Phân tích Giám định chất lượng, Vệ sinh an toàn thực phẩm, được thành lập theo Quyết định số: 213/QĐ-VTP ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Viện trưởng Viện Công nghiệp thực phẩm. Phòng thí nghiệm của Trung tâm Phân tích và giám định thực phẩm quốc gia được Văn phòng công nhận chất lượng (BoA) cấp chứng chỉ phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005, Mã số  VILAS 259.

Chức năng, nhiệm vụ

 •    Nghiên cứu ứng dụng và phát triển các phương pháp phân tích mới, các vấn đề liên quan thuộc chuyên ngành;
 •       Phân tích, giám định và chứng nhận chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm cho nguyên liệu, sản phẩm thực phẩm và các đối tượng khác;
 •       Giám định, kiểm định dây chuyền công nghệ, thiết bị, máy, phụ tùng thuộc ngành chế biến thực phẩm;
 •       Đánh giá, chứng nhận sự phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn;
 •       Tư vấn xây dựng các tiêu chuẩn (GLP, HACCP, ISO/IEC 17025…);
 •      Quản lý, theo dõi bảo trì các thiết bị phục vụ nghiên cứu tại phòng thí nghiệm chung của Viện; tư vấn các dịch vụ cung ứng hoá chất, thiết bị phục vụ nghiên cứu;
 •      Bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh và chuyên môn cho đội ngũ  cán bộ khoa học – công nghệ của Viện; tham gia đào tạo đại học, sau đại học; tổ chức đào tạo công nhân kỹ thuật phục vụ sản xuất – kinh doanh chuyên ngành;
 •       Hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đầu tư trực tiếp vào dịch vụ khoa học công nghệ về lĩnh vực chế biến thực phẩm với các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước;
 •      Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu trực tiếp nhiên liệu, sản phẩm, hóa chất, thiết bị và dây chuyên công nghệ trong lĩnh vực chế biến thực phẩm;
 •       Phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng, soát xét, hoàn thiện các tiêu chuẩn phân tích chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm; Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm;

Các công trình nghiên cứu thực hiện giai đoạn 2005-2015

 •      Nghiên cứu bộ kít phát hiện nhanh nitơrit (NO2-) có trong rau quả, năm 2005 (Đề tài cấp Bộ Công Thương);
 •     Xây dựng tiêu chuẩn ngành về phương pháp phân tích cho rau quả, năm 2006 (Đề tài cấp Bộ Công Thương);
 •      Nghiên cứu xây dựng phương pháp chuẩn phân tích hocmon Clenbuterol trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký khí khối phổ (GC/MS), năm 2008 (Đề tài cấp Bộ Công Thương);
 •      Nghiên cứu xây dựng phương pháp chuẩn phân tích hocmon Clenbuterol trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký khí khối phổ (GC/MS), năm 2008;
 •       Nghiên cứu phát hiện đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong các mẫu rau quả bằng GC/MS, năm 2009;
 •       Nghiên cứu phát hiện đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong các mẫu rau quả bằng GC/MS, năm 2009 (Đề tài cấp Bộ Công Thương);
 •      Nghiên cứu xây dựng phương pháp kiểm định các loại rượu cao cấp (whisky, cognac) để phát hiện hàng giả, hàng kém chất lượng trên thị trường Việt nam, năm 2010;
 •       Nghiên cứu xây dựng phương pháp kiểm định  các loại rượu cao cấp (whisky, cognac) để phát hiện hàng giả, hàng kém chất lượng trên thị trường Việt Nam, năm 2010 (Đề tài cấp Bộ Công Thương);
 •      Nghiên cứu phương pháp xác định Methyl-thủy ngân trong cá và một số sản phẩm thực phẩm từ cá bằng phương pháp sắc ký khí gắn với Detector cộng kết điện tử (GC/ECD), năm 2011;
 •      Nghiên cứu phương pháp xác định Methyl-thủy ngân trong cá và một số sản phẩm thực phẩm từ cá bằng phương pháp sắc ký khí gắn với Detector cộng kết điện tử (GC/ECD), năm 2011(Đề tài cấp Bộ Công Thương);
 •      Nghiên cứu xác định acrylamide trong một số sản phẩm thực phẩm bằng phương pháp sắc ký khí khối phổ (GC/MS), năm 2012;
 •      Nghiên cứu xác định acrylamide trong một số sản phẩm thực phẩm bằng phương pháp sắc ký khí khối phổ (GC/MS), năm 2012;
 •      Nghiên cứu phát triển phương pháp xác định chất tạo ngọt nhân tạo (saccharin) và một số chất bảo quản (methyl-, ethyl-, isobutyl- và butyl-p-hydroxybenzoate) trong nước chấm, gia vị và một số sản phẩm đồ uống bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC), năm 2013;
 •       Nghiên cứu phát triển phương pháp xác định chất tạo ngọt nhân tạo (saccharin) và một số chất bảo quản (methyl-, ethyl-, isobutyl- và butyl-p-hydroxybenzoate) trong nước chấm, gia vị và một số sản phẩm đồ uống bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC), năm 2013;
 •      Nghiên cứu công nghệ sản xuất một số thực phẩm giàu hoạt chất sinh học từ vừng đen, năm 2015-2017. (Đang thực hiện, Đề tài thuộc Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020);

Các công trình công bố trong giai đoạn 2005-2015

Bài báo quốc tế

 •     Le Van Trong et al. (2010) Analysis of organic impurities in 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA) tablets: A tool to classify and determine synthetic methods and linking samples of Ecstasy seized in Vietnam. AFS 2nd Annual Meeting & Sympossium, Brunei Darusalam, 1-3 June.
 •      Bui Quang Thuat, Ly Ngoc Tram, Nguyen Trung Hieu (2009) Production of flavour powder with cyclodextrin as a carrier. 11th ASEAN food Conference, Brumei, p.157 -161.

Bài báo trong nước

 • Lê Thị Mai Hương, Phạm Đức ToànLê Văn Trọng, Nguyễn Thị Hoài Trâm, Hoàng Đình Hòa(2005) Nghiên cứu sinh tổng hợp và thu nhận S-Adenosyl-L-Methionine (SAM) từ nấm men Saccharomyces. Tạp chí Công nghệ Sinh học. Số 3 (1), tr. 105-114.
 • Đồng tác giả (2005) Ứng dụng phương pháp vi chiết pha rắn để phân tích hàm lượng ester trong rượu. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Vệ sinh An toàn Thực phẩm lần 3, NXB Y Học.
 • Đồng tác giả (2005) Study on enhance the Beta-Carotene production by Filamentos Fungal Strains of Blakeslea trispora. Regional Symposium on chemical Enginering, Science and Technics Publishing House, tr. 354-361.
 • Lý Ngọc Trâm (2016) Nghiên cứu công nghệ thu nhận rosmarinic acid và các dẫn xuất từ lá xạ đen Celastrus hindsii Benth. Tạp chí Khoa học và công nghệ. Số 54(4B).
 • Đỗ Thanh Hà, Lý Ngọc Trâm (2016) Nghiên cứu công nghệ chưng cất và xác định thành phần tinh dầu ngải cứu Artemisia vulgaris L. Kỷ yếu Hội thảo Nghiên cứu phát triển các sản phẩm tự nhiên lần thứ V.
 • Vũ Đức Chiến, Bùi Thị Bích Ngọc, Lý Ngọc Trâm, Bùi Quang Thuật, Pham Quốc Long (2014) Nghiên cứu công nghệ thu nhận hỗn hợp axit béo omega-3& omega-6, phyosterol và vitamin E từ cặn khử mùi dầu đậu tương. Tạp chí Khoa học & Công nghệ. Tập 52, số 5C, tr. 322-328.
 • Tạ Mỹ Hằng, Nguyễn Duy Thịnh, Bùi Quang Thuật, Lý Ngọc Trâm (2014) Nghiên cứu công nghệ thu nhận Chlorophyll từ lá gừng (Zingiber officinal Rosecoe). Tạp chí Khoa học & Công nghệ. Tập 52, số 5C, tr.81-86.
 • Chien D.V., Ngoc T.B.B., Thuat Q.B., Tram N.L., Hoang B.L. (2013) Research on obtaining phytosterols from soybean oil deodorizer distillate. International workshop on Agricultural engineering and post-harvest technology for Asia sustainability, Hanoi, 5-6 December. Science and Technics Publishing House, p. 459 – 463.
 • Bùi Thị Bích Ngọc, Lý Ngọc Trâm, Vũ Đức Chiến, Bùi Quang Thuật (2013) Nghiên cứu thu nhận vitamin E từ cặn khử mùi của quá trình tinh chế dầu đậu tương. Tạp chí Khoa học và Phát triển. Tập 11, số 8, tr. 1159 – 1163.
 • Lý Ngọc Trâm, Bùi Quang Thuật, Nguyễn Thị Thà (2012) Nghiên cứu công nghệ chiết tách flavonoit từ vỏ quả citrus. Tạp chí Khoa học & Công nghệ. Tập 50, số 3A, tr.151-157.
 • Lý Ngọc Trâm, Bùi Quang Thuật (2012) Nghiên cứu công nghệ chiết tách flavonoit từ phế thải chè. Tạp chí Khoa học & Công nghệ. Số 50, số 3A, tr.157-163.
 • Lý Ngọc Trâm, Bùi Quang Thuật (2010) Nghiên cứu quy trình công nghệ chiết tách flavonoit từ vỏ hành. Tạp chí hóa học. Tập 48, số 4B, tr. 306-310.

Bằng giải pháp hữu ích

 •     Lý Ngọc Trâm, Bùi Quang Thuật (2015). Quy trình chiết xuất hợp chất quercetin từ phế thải vỏ củ hành Allium fistulosum L. Bằng độc quyền giải pháp hữu ích mã số VN 2-0001294.

Dịch vụ và sản phẩm

 •       Đào tạo các cán bộ, kỹ thuật viên phân tích trong các phòng thí nghiệm;
 •       Tham gia công tác kiểm định, giám định vệ sinh an toàn thực phẩm của các Bộ ngành và Nhà nước;
 •       Tham gia xây dựng tiêu chuẩn, đo lường chất lượng các sản phẩm thực phẩm;
 •      Phân tích hóa học, hóa lý, vi sinh, giám định chất lượng nguyên liệu, sản phẩm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi phục vụ các đề tài nghiên cứu trong Viện và các doanh nghiệp, cơ quan bên ngoài khi có yêu cầu; (Danh mục phép thử công nhận)
 •       Nghiên cứu ứng dụng và phát triển các phương pháp phân tích mới;

Một số hình ảnh

Tin hot

Bộ môn Công nghệ Lên men – Viện Công Nghiệp Thực Phẩm

Rate this post Địa chỉ: Tầng 2, nhà D, Viện Công nghiệp thực phẩm – …

Bộ môn Công nghệ Enzyme và Protein – Viện Công Nghiệp Thực Phẩm

Rate this post Địa chỉ: Phòng 104,106,108,110 & 112 , nhà D, Viện Công nghiệp …

Trung tâm Thực nghiệm sản xuất và chuyển giao công nghệ

Rate this post Địa chỉ: Phòng 101- 109 nhà D, Viện Công nghiệp thực phẩm …