0984.555.433

Thứ Sáu , Tháng Hai 22 2019
Trang chủ | Phòng Ban | Phòng tổ chức hành chính Viện Công Nghiệp Thực Phẩm

Phòng tổ chức hành chính Viện Công Nghiệp Thực Phẩm

5 (100%) 2 votes


Trưởng phòng Tổ chức Hành chính: Ks. Phạm Vũ Sơn

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Tổ chức hành chính

 • Tham mưu cho lãnh đạo viện về công tác tổ chức, các chế độ chính sách, quản lý nhân sự, qui hoạch và sắp xếp đội ngũ cán bộ của Viện
 • Thừa uỷ quyền của Viện trưởng giải quyết các loại văn bản: Xác nhận lý lịch, thời gian công tác, hợp đồng lao động ngắn hạn, ký giấy nghỉ phép, giấy đi công tác, giấy giới thiệu.
 • Thực hiện công tác hành chính, quản trị, lưu trữ, và điều động xe ô tô.
 • Xây dựng và thực hiện dự án chống xuống cấp hàng năm, dự án xây dựng cơ bản khác.

Hoạt động

1. Công tác tổ chức cán bộ

 • Thực hiện theo đúng qui định của Nhà nước về các chế độ chính chính sách và các Quy chế của Viện đối với cán bộ công nhân viên: Nâng lương thường xuyên và trước thời hạn cho các cá nhân có thành tích xuất sắc; Thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý các đơn vị;
 • Làm tốt công tác bảo hiểm xã hội đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Viện Công nghiệp thực phẩm;
 • Tham mưu cho lãnh đạo Viện xây dựng đề án Vị trí việc làm của Viện, danh sách biên chế quỹ lương.
 • Lập các danh sách cho Cán bộ CNV của Viện hưởng phúc lợi (lễ, tết, lương bổ sung, trang phục …), mua phát thẻ bảo hiểm y tế; Đối chiếu hàng tháng, tăng, giảm bảo hiểm và làm sổ mới cho cán bộ công nhân viên;
 • Tham gia sửa đổi, bổ sung các Quy chế của Viện phù hợp với tình hình thực tế của Viện như: Quy chế Điều hành Viện, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế Văn hóa của Viện và tham gia quản lý mặt bằng.
 • Theo dõi và quản lý các hợp đồng làm việc, lao động; sinh viên thực tập.
 • Tổ chức và tham gia đón tiếp gặp mặt các cán bộ đã nghỉ hưu nhân dịp tết nguyên đán và gặp mặt cán bộ CNV đầu xuân;

2. Công tác Hành chính

 • Thực hiện quản lý các loại văn bản, sử dụng và quản lý con dấu, lưu trữ các loại văn bản của Viện đảm bảo đúng theo quy định của Nhà nước; Giải quyết văn bản đi, đến kịp thời chính xác không để xảy ra sai sót;
 • Tổ chức các Hội nghị, tiếp khách đến làm việc với Lãnh đạo Viện;
 • Điều động xe kịp thời đảm bảo việc hoạt động của Viện và lãnh đạo Viện đi công tác đúng thời gian và an toàn; Thực hiện tốt công tác hiếu, hỷ;

3. Công tác Quản trị

 • Giúp Lãnh đạo Viện trong quản lý, sửa chữa thiết bị của Viện;
 • Đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo Viện về quản lý theo dõi điện, nước sát thực đối với từng đơn vị trong Viện.
 • Quy hoạch lại vườn hoa trồng bổ sung cây xanh, đảm bảo môi trường xanh sạch đẹp và làm nước tinh khiết cung cấp cho các đơn vị, phục vụ các hội nghị.

4. Các Công tác khác

Thực hiện các hồ sơ khen thưởng các cấp khen thưởng các danh hiệu và bằng khen cho các tập thể, cá nhân của Viện đã đạt thành tích;

Tham gia các hoạt động của Viện: Công đoàn, Đoàn thanh niên và các hoạt động từ thiện; Cùng với Công đoàn tổ chức Tết Thiếu nhi 1/6.

Tin hot

Bộ môn Công nghệ Lên men – Viện Công Nghiệp Thực Phẩm

Rate this post Địa chỉ: Tầng 2, nhà D, Viện Công nghiệp thực phẩm – …

Bộ môn Công nghệ Enzyme và Protein – Viện Công Nghiệp Thực Phẩm

Rate this post Địa chỉ: Phòng 104,106,108,110 & 112 , nhà D, Viện Công nghiệp …

Trung tâm Thực nghiệm sản xuất và chuyển giao công nghệ

Rate this post Địa chỉ: Phòng 101- 109 nhà D, Viện Công nghiệp thực phẩm …