0984.555.433

Thứ Sáu , Tháng Hai 22 2019
Trang chủ | Phòng Ban | Phòng kế hoạch khoa học & hợp tác quốc tế Viện Công Nghiệp

Phòng kế hoạch khoa học & hợp tác quốc tế Viện Công Nghiệp

5 (100%) 1 vote

Chức năng, nhiệm vụ

 • Tham mưu cho lãnh đạo Viện về công tác khoa học công nghệ, các chương trình đề tài, dự án KHCN. Phối hợp, hỗ trợ các đơn vị nghiên cứu trong quá trình thực hiện đề tài, dự án KHCN và tổ chức nghiệm thu các đề tài, dự án. Quản lý xây dựng dữ liệu về hồ sơ đề tài, dự án.
 • Tham gia công tác quản lý, điều phối và tổ chức các hội nghị hội thảo thuộc các chương trình, dự án Quốc tế theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Viện. Phát triển và khai thác mạng lưới thông tin khoa học giữa Viện và các nước trong khu vực, thế giới. Quản lý hồ sơ và báo cáo kết quả thực hiện các dự án hợp tác quốc tế.
 • Quản lý hồ sơ, thực hiện kế hoạch đào tạo nghiên cứu sinh tại Viện
 • Tổ chức các hoạt động thông tin khoa học – kỹ thuật gồm: Xây dựng cơ sở dữ liệu, tổ chức mạng lưới thông tin, làm đầu mối hợp tác thông tin với nước ngoài thuộc lĩnh vực công nghiệp thực phẩm, phục vụ thông tin dưới các hình thức: xuất bản ấn phẩm, báo cáo chuyên đề, hội thảo khoa học, quảng cáo giới thiệu sản phẩm.
 • Tư vấn, thực hiện và đánh giá các nhiệm vụ về quản lý chất lượng thực phẩm.

Hoạt động

Công tác quản lý Nhiệm vụ khoa học công nghệ (KHCN)

 • Được Lãnh đạo Viện giao quản lý toàn bộ hoạt động KHCN của Viện, phòng KHKH và HTQT luôn đề cao trách nhiệm, phối hợp tốt với các phòng chức năng trong việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện nội dung nghiên cứu và chuyển giao các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất.
 • Ngoài công tác quản lý nhiệm vụ nghiên cứu KHCN, phòng đã lập các báo cáo hàng năm và tổng kết các thành tựu của Viện CNTP, xây dựng kế hoạch KHCN hàng năm và kế hoạch 5 năm đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu của Bộ chủ quản.
 • Phối hợp có trách nhiệm và hiệu quả với các đơn vị chức năng trong việc ký kết các hợp đồng cho các nhiệm vụ KHCN, hoàn thành các thủ tục, hồ sơ nghiệm thu đề tài.

Công tác Hợp tác Quốc tế (HTQT)

Phòng đã tham gia vào việc xây dựng, điều phối, quản lý và thực hiện một số Dự án HTQT như sau:

 • Dự án “Tăng cường Năng lực Viện Công nghiệp thực phẩm” do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật bản tài trợ (2002 – 2007).
 • Dự án hợp tác với Ngân hàng thế giới “Điều tra khảo sát lượng tiêu thụ CFC và Halon ở Việt Nam để chuẩn bị cho chương trình quốc gia CFC và Halon mở rộng” (2010).
 • Tham gia chương trình Hợp tác phát triển Việt Nam- Đan Mạch về môi trường “Xây dựng tài liệụ hướng dẫn sản xuất sạch hơn trong ngành sản xuất bánh kẹo” (2011).
 • Tham gia  pha II dự án “Chương trình phát triển doanh nghiệp cho phụ nữ trong lĩnh vực chế biến thực phẩm miền Trung Việt Nam” do Tổ chức phát triển công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO) tài trợ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm thực phẩm trong quản lý và thực hành quy tắc vệ sinh sản xuất (2005-2006)

Công tác đào tạo sau đại học

 • Từ năm 1998, Viện Công nghiệp Thực phẩm đã đào tạo được 14 khóa nghiên cứu sinh tiến sỹ. Cho đến nay 12 nghiên cứu sinh đã tốt nghiệp và đang giữ các cương vị công tác chủ chốt khác nhau tại Viện và các cơ quan khác.
 • Phòng đã thực hiện đầy đủ các thủ tục tuyển sinh cho Nghiên cứu sinh (NCS); tổ chức bảo vệ đề cương, chuyên đề, bảo vệ các cấp cho Nghiên cứu sinh; 14 Nghiên cứu sinh đã được nhận Bằng Tiến sĩ Kỹ thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.

Nhiệm vụ thông tin và cung cấp cơ sở dữ liệu về các công trình nghiên cứu khoa học của Viện

 • Quản lý website Viện Công nghiệp thực phẩm
 • Tham gia công tác biên tập Kỷ yếu Khoa học Viện Công nghiệp thực phẩm.
 • Cung cấp cơ sở dữ liệu về các công trình nghiên cứu khoa học của Viện

Một số hình ảnh

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ dự án Jica Nhật bản
Đi thăm và làm việc tại Công ty Asahi, Nhật Bản

 

 

 

 

 

 

 

Tham gia khóa đào tạo chế biến các sản phẩm từ sữa
Tham gia khóa đào tạo Chế biến Công nghiệp thực phẩm tại Hirosima, Nhật Bản

Tin hot

Bộ môn Công nghệ Lên men – Viện Công Nghiệp Thực Phẩm

Rate this post Địa chỉ: Tầng 2, nhà D, Viện Công nghiệp thực phẩm – …

Bộ môn Công nghệ Enzyme và Protein – Viện Công Nghiệp Thực Phẩm

Rate this post Địa chỉ: Phòng 104,106,108,110 & 112 , nhà D, Viện Công nghiệp …

Trung tâm Thực nghiệm sản xuất và chuyển giao công nghệ

Rate this post Địa chỉ: Phòng 101- 109 nhà D, Viện Công nghiệp thực phẩm …