0984.555.433

Thứ Sáu , Tháng Hai 22 2019
Trang chủ | Đào tạo | Khóa đào tạo ngắn hạn tại Viện Công Nghiệp Thực Phẩm

Khóa đào tạo ngắn hạn tại Viện Công Nghiệp Thực Phẩm

5 (100%) 1 vote

 

CÁC CÁN BỘ CỦA VIỆN THAM GIA GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN, THẠC SỸ, CÁN BỘ KỸ THUẬT CHO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TRONG LĨNH VỰC CHẾ BIẾN THỰC PHẨM, CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG