0984.555.433

Thứ Sáu , Tháng Hai 22 2019
Trang chủ | Giới thiệu | Ban lãnh đạo Viện Công Nghiệp Thực Phẩm Bộ Công Thương

Ban lãnh đạo Viện Công Nghiệp Thực Phẩm Bộ Công Thương

5 (100%) 1 vote

Lãnh đạo đương nhiệm của Viện Công Nghiệp Thực Phẩm

Viện trưởng: PGS.TS. Lê Đức Mạnh
Điện thoại:  04.38584481
Email: manh@firi.ac.vn hoặc manhld@firi.vn

Phân công nhiệm vụ

– Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Công Thương về mọi hoạt động của Viện Công nghiệp thực phẩm. Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước, nhiệm vụ của Bộ, của Nhà nước giao và các quy chế của Viện.

– Xây dựng chiến lược phát triển khoa học công nghệ – môi trường, các dự án đầu tư, các kế hoạch nghiên cứu khoa học công nghệ dài hạn, trung hạn và ngắn hạn.

–  Phụ trách công tác tổ chức cán bộ, khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế, tài chính và đầu tư trang thiết bị.

– Chủ tịch Hội đồng Khoa học công nghệ.

– Kiêm Giám đốc Trung tâm Hoá sinh công nghiệp và Môi trường; Giám đốc Trung tâm Phân tích và Giám định thực phẩm quốc gia

Phó Viện trưởng PGS.TS. Bùi Quang Thuật
Điện thoại: 04.35571795
Email: bqthuat@firi.ac.vn; thuatbq@firi.vn

Phân công nhiệm vụ

– Tham gia phụ trách công tác khoa học lĩnh vực chế biến thực phẩm.

– Kiêm Giám đốc Trung tâm Dầu, Hương liệu & Phụ gia thực phẩm.

– Phụ trách công tác đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên).

– Chủ tịch Hội đồng sáng kiến, khen thưởng, kỷ luật.

– Phụ trách công tác quản trị như xây dựng cơ bản, sửa chữa xây dựng nhỏ, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy…